Różnica między vatowcem a nie-vatowcem

Zakładając działalność gospodarczą, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zdeklarowania się czy będzie odprowadzał podatek VAT czy też chce zostać podmiotem zwolnionym z podatku VAT. Jeśli zdecyduję się, że nie będzie odprowadzał podatku VAT - stanie się tzw. nie-vatowcem. Nie-vatowcem będzie jeśli spełni podstawowy warunek: obrót w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty 10 000 Euro (ok.38 000 zł). Co jeśli podany obrót zostanie przekroczony? Podmiot gospodarczy zobowiązany jest przejść na VAT- czyli staje się automatycznie vatowcem. Można już na samym początku zdeklarować się, że będzie odprowadzać się podatek VAT.

Podstawowe różnice między osobą fizyczną zwolnioną z opłat VAT, a osobą fizyczną płacąca VAT:

  • Vatowiec do wartości sprzedaży netto dolicza podatek VAT wg stawki określonej w przepisach (3%, 5% lub 23%). Netto + VAT daje cenę brutto. U nie-vatowca netto=brutto

  • Vatowiec wystawia faktury, nie-vatowiec rachunki

  • Nie-vatowiec jest zwolniony z prowadzenia ewidencji zakupów VAT ale musi prowadzić ewidencję sprzedaży, która pozwoli na pilnowanie limitu uprawniającego korzystania ze zwolnienia podmiotowego

  • Vatowiec ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (zapłaconego przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży)

  • Vatowiec ma obowiązek składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT

Warto wziąć od uwagę fakt, że firmy będące vatowcem niechętnie współpracują z nie-vatowcami, ponieważ nie mogą odprowadzić podatku. Dlatego też szukają firmy które odprowadzają podatek VAT. Ale bycie nie-vatowcem ma swoje zalety, nie trzeba na bieżąco śledzić przepisów VAT, aby ustalić poszczególne stawki VAT na dane produkty/usługi, jest się  zwolnionym z wystawiania faktura VAT oraz deklaracji. Jest to więc dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców którymi klientami będą osoby indywidualne, którzy chętnie kupią towar z pomniejszoną kwotą podatku VAT (23%).

 

Rozliczaj swoje faktury ze stawek VAT już dziś używając darmowy program do faktur

 

 

 

____________________________________________________________

Zobacz również aplikacje internetowe